Principis del Post Industrial Fashion Show

El sector de la moda és, a escala global, un dels més dinàmics i creixents i abasta un conjunt molt divers d’activitats: des de la transformació de les matèries naturals en la confecció de roba fins a calçat i accessoris, joieria, etc.

La globalització i la irrupció del model fast fashion han fet que el ritme de distribució i producció de la moda canviï al mateix temps que es necessitin eines de fabricació de gran escala i baix cost. Aquest model porta associat d’una banda, una producció tèxtil socioeconòmicament injusta i per un altre, impactes ambientals negatius.

De fet, segons les dades actuals, el consum tèxtil a Europa és d’uns 20 kg per persona i any, la major parteix roba de baixa qualitat que no podem emmagatzemar i que ràpidament es converteix en un residu. En aquest sentit, s’estima que cada habitant de la UE genera entre 2 i 7 kg de residu tèxtil a l’any, aproximadament unes 2.500.000 tones de residus a l’any en la UE.

D’altra banda, el sector de la moda també es caracteritza pel poder de la imatge de bellesa que projecta i la influència sobre les persones. Estem acostumats a veure desfilades, revistes, publicitat de moda on tot són, persones joves amb cossos perfectes, de mides impossibles i que exclouen a la gran majoria de la població. I no hauríem d’oblidar que tots i totes ens vestim cada dia i que en cadascun de nosaltres resideix un tipus de bellesa diferent.

Per tant pensem que el sector de la moda ha de reinventar-se, canviar cap a models més inclusius amb les persones i reduir el seu impacte ambiental i social en tota la cadena de producció.